Snel en begrijpend lezen

Rapporten, brieven, vakbladen, memo's, nieuwsbrieven, bezoekrapporten, reclame en niet te vergeten de e-mails. Dit is geen fictie maar een greep uit de informatiestroom, die dagelijks over ons wordt uitgestort. Dit kan ook niet anders omdat we het grootste deel van onze kennis opdoen door te lezen.

We passen timemanagement, taskmanagement, en persoonlijke efficiency programma's toe om dagelijks tijd te besparen.

Toch staan we er niet bij stil dat we de meeste tijd kwijt zijn aan lezen.

We realiseren ons niet dat we over het algemeen niet veel beter lezen dan toen we ongeveer 12 jaar oud waren. Deze leesgewoonten, die ons beperken in de snelheid van lezen, gaan we tijdens de cursus afleren. Hierdoor zijn de meeste deelnemers al in staat om bijna tweemaal zo snel te lezen. Door het aanleren van een tiental technieken zijn de meeste deelnemers in staat driemaal of sneller door het leesmateriaal te gaan.

Meer resultaat met minder inspanning kan worden bereikt met de cursus ‘snel en begrijpend lezen'. Deze cursus leert de deelnemers in slechts 2 dagen op een andere manier te lezen.

Wat levert deze cursus u concreet op:

• sneller lezen

  • beter begrip van de gelezen teksten
  • beter kunnen onthouden
  • efficiënt en effectief selecteren in teksten
  • direct toepasbaar
  • effectiever lezen van het beeldscherm
  • tijdwinst
  • direct meetbare resultaten tijdens en na de cursus

Omdat het hier een workshop betreft kunnen slechts een aantal onderdelen van de cursus behandeld worden. U krijgt echter een werkboek mee om thuis te oefenen.

logo lezen

fotoimproved