Energie is de sleutel

Als er één eigenschap is die een ieder voor zichzelf wenst, dan is dat wel het vermogen om onder almaar toenemende druk en snelheid van veranderingen goed te kunnen (blijven) presteren. Geldt dit ook voor jou?

Een belangrijke sleutel voor beter en gemakkelijker presteren in minder tijd is een dynamische energiebalans. Wat zou het jou opleveren als jij je energiepeil met een aanzienlijke percentage zou kunnen verhogen? De ervaring leert dat de beschikking over meer energie leidt tot veerkracht, creativiteit en daadkracht enerzijds en minder negatieve stress anderzijds. In deze workshop gaan we aan de slag met praktische tips en oefeningen gericht op het optimaliseren van jouw dynamische energiebalans.

Door: Diana van Donselaar (beProud)

logo energie

foto energie2